Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018 11:05

Το νερό διπλής έλικας διατηρεί την υγεία των κυττάρων σας

Γράφτηκε από την
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(4 ψήφοι)

Double Helix Water® για καλή υγεία

Η σχέση της κυτταρικής υγείας με το νερό διπλής έλικας

Όταν πρόκειται για τη διατήρηση της υγείας μας, αναζητούμε μια κατάσταση ομοιόστασης, που φαίνεται καλύτερα στα κύτταρα μέσα στο σώμα μας.

Τα σώματά μας έχουν ανάγκη την ισορροπία των κυττάρων για να επιτρέπονται γρήγορες απαντήσεις σε οποιοδήποτε τραυματισμό, αλλά και για να αποφεύγεται η συνεχής υπερβολική δράση.

Τα κύτταρα μας έχουν σχεδιαστεί να είναι αυτοσυντηρούμενα. Ρυθμίζουν την πρόσληψη συστατικών και τον κυτταρικό θάνατο ή την απόπτωση.

Αυτό γίνεται για να διατηρηθεί η κυτταρική λειτουργία και να αποτραπεί μια αλυσιδωτή αντίδραση που επηρεάζει την απόδοση των άλλων κυττάρων.

Πολλές ασθένειες αρχίζουν λόγω της μειωμένης λειτουργίας των κυττάρων και η σωστή θεραπεία επιδιώκει να αντιστρέψει και να επιδιορθώσει αυτή τη δυσλειτουργία.

Για να κατανοήσουμε πώς τα κύτταρα μπορούν να αρχίσουν να δυσλειτουργούν, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε πώς τα κύτταρα αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους.

Τα θρεπτικά συστατικά εισέρχονται στο κύτταρο μέσω ιοντικών αντλιών και καναλιών που λειτουργούν ως πύλες εισόδου και εξόδου. Οι ιοντικές αντλίες λειτουργούν ανάλογα με τη συγκέντρωση και είναι πολύ ελεγχόμενες, αλλά τα ιοντικά κανάλια συμπεριφέρονται πολύ πιο παθητικά.

Οι ιοντικοί δίαυλοι είναι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες που εμπλέκονται αποκλειστικά στη μεταφορά ανόργανων ιόντων και κυρίως, Na+, K+, Cl- και Ca+2. Αποτελούν την πλειονότητα των πρωτεϊνών διαύλων. Το πλεονέκτημά τους σε σχέση με τις πρωτεΐνες φορείς είναι η πολύ μεγάλη ταχύτητα μεταφοράς ιόντων.

Σε αντίθεση με άλλους υδρόφιλους πόρους, οι ιοντικοί δίαυλοι εμφανίζουν επιλεκτικότητα στα ιόντα και επιτρέπουν τη διέλευση μερικών ιόντων αλλά όχι όλων. Η επιλεκτικότητα εξαρτάται από τη διάμετρο και το σχήμα του ιοντικού διαύλου και από την κατανομή των φορτισμένων αμινοξέων που επενδύουν το εσωτερικό του. Επειδή, ο δίαυλος είναι αρκετά στενός σε ορισμένα σημεία, τα ιόντα έρχονται σε επαφή με το τοίχωμα του διαύλου και τελικά μπορούν να περάσουν μόνο τα ιόντα που έχουν κατάλληλο μέγεθος και φορτίο.

Η δεύτερη σημαντική διαφορά έγκειται στο ότι οι ιοντικοί δίαυλοι δεν είναι μονίμως ανοικτοί. Οι ιοντικοί δίαυλοι ανοίγουν για λίγο και μετά ξανακλείνουν. Οι περισσότεροι δίαυλοι είναι ελεγχόμενοι δίαυλοι.

Χάρη στην ενεργό μεταφορά ιόντων από αντλίες, όπως η αντλία Νατρίου-Καλίου, οι συγκεντρώσεις ιόντων στις δύο πλευρές της μεμβράνης δε βρίσκονται σε ισορροπία, επομένως όταν ανοίξει ένας δίαυλος τα ιόντα συρρέουν μέσα στο δίαυλο. Αυτή η μεταφορά ιόντων ισοδυναμεί με ένα ηλεκτρικό παλμό που διαδίδεται μέσα η έξω από το κύτταρο. Η ροή ιόντων αλλάζει το μεμβρανικό δυναμικό, το οποίο μεταβάλλει τις ηλεκτροχημικές δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για τις διαμεμβρανικές μετακινήσεις και τη μεταφορά άλλων ιόντων και εξαναγκάζει άλλους ιοντικούς διαύλους να ανοίξουν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία τοπική αναστάτωση της ηλεκτρικής δραστηριότητας που διαβιβάζεται γρήγορα σε άλλες περιοχές της μεμβράνης.

Οι ιοντικοί δίαυλοι διαφέρουν μεταξύ τους όσον αφορά την επιλεκτικότητα σε ιόντα και στον έλεγχο ανοίγματος.

Oι τασεοελεγχόμενοι δίαυλοι ανοίγουν με την αλλαγή στο δυναμικό της μεμβράνης. Τέτοιου είδους δίαυλοι παίζουν σημαντικό ρόλο στη διάδοση ηλεκτρικών σημάτων στα νευρικά κύτταρα. Αυτοί οι δίαυλοι διαθέτουν ιδιαίτερες πρωτεϊνικές περιοχές που ονομάζονται αισθητήρες τάσης και είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι σε αλλαγές του δυναμικού της μεμβράνης. Μια αλλαγή στο δυναμικό δεν επηρεάζει το άνοιγμα του διαύλου, αλλά τη πιθανότητα του διαύλου να ανοίξει.

Oι προσδέτο-ελεγχόμενοι δίαυλοι ανοίγουν ύστερα από τη σύνδεσή τους με κάποιο μόριο συνδέτη.

Oι μηχανο-ενεργοποιούμενοι δίαυλοι ελέγχονται από τη μηχανική δύναμη που ασκείται στον δίαυλο. Τέτοιου τύπου δίαυλοι υπάρχουν στα ακουστικά κύτταρα του αυτιού.

Το δυναμικό είναι κρίσιμο για τον καθορισμό της κυτταρικής υγείας και τη συνολική υγεία του κυτταρικού περιβάλλοντος.

Καθώς, καταναλώνουμε ουσίες, είναι σύνηθες να μπαίνουν τοξίνες και χημικά μέσα σε αυτό το κυτταρικό περιβάλλον. Μικρές ποσότητες μπορούν εύκολα να αντιμετωπιστούν και να ξεπεραστούν από τον αριθμό των κυττάρων που επηρεάζονται και αυτές οι μεταφορές ιόντων μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της ισορροπίας απελευθερώνοντας ιόντα όταν είναι απαραίτητο. Ωστόσο, όταν συμβαίνει υπερβολική κατανάλωση τέτοιων ουσιών, το σώμα μπορεί να βρεθεί εκτός ομοιόστασης.

Οι τοξίνες και οι χημικές ουσίες μπορούν να επηρεάσουν το δυναμικό της μεμβράνης, ανοίγοντας τα κανάλια τάσης, επιτρέποντας στα ανεπιθύμητα ιόντα να εισέλθουν σε κύτταρα ή εμποδίζοντας τα κανάλια που συνδέονται με τους συνδέσμους να ανοίγουν και να αρνούνται τα κυτταρικά βασικά υλικά.

Η παρουσία βαρέων μετάλλων μπορεί να δημιουργήσει υπερβολικά εξωτερικά φορτία και μπορεί να απαιτείται αποστράγγιση των απαραίτητων ιόντων, καθώς το δυναμικό της μεμβράνης παραβιάζεται. Αυτό το κυτταρικό στρες μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή των κυττάρων και σΕ ελαττωμένη κυτταρική λειτουργία.

Η θεραπεία της μειωμένης κυτταρικής λειτουργίας

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, πρέπει να συμβούν δύο συμβάντα: Αφαίρεση των τοξικών συστατικών και αποκατάσταση του δυναμικού της κυτταρικής μεμβράνης.

Οι αλλαγές στη διατροφή ή τα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν, αλλά συχνά χρησιμεύουν ως προσωρινή λύση επειδή εισάγονται νέες τοξίνες που, συνήθως, οδηγούν σε νέες προκλήσεις στο κυτταρικό περιβάλλον. Αντ'αυτού, προτιμώνται τα φυσικά διαλύματα και πρέπει να μετριαστεί η ποσότητα των νέων τοξικών ουσιών.

Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να μπορέσουμε να εισαγάγουμε ένα στοιχείο που:

Θα είναι φυσικό για το κυτταρικό περιβάλλον.

Θα έχει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα υπερβολικά ιόντα.

Θα επαναφέρει το δυναμικό της μεμβράνης μέσω μη καταστροφικών μέσων.

Το νερό διπλής έλικας Helix Water έχει χαρακτήρα φορτίου με βάση τη δομή του μορίου νερού που είναι γνωστή ως ένα σταθερό σύμπλεγμα νερού.

Η φύση του νερού είναι η δημιουργία διπόλου με θετική και αρνητική περιοχή και 8 από αυτά τα δίπολα στοιβάζονται σε μια συντονισμένη δομή. Αυτός ο εύρωστος κρύσταλλος του νερού μπορεί να συμπεριφέρεται σαν ένα ηλεκτρικό buffer, να συνδέεται με τα ιόντα που είναι αρκετά μακριά, ώστε να τα χωρίζει και να επιτρέπει την αλληλεπίδραση των πιο σταθερών συστάδων νερού.

Τα αποτελέσματα είναι διπλά:

Τα κύτταρα επαναφέρονται σε ομοιόσταση και λειτουργούν σωστά και υγιεινά και οι εξωτερικοί ηλεκτρικοί παράγοντες (υπερβολικά ιόντα ή ελεύθερες ρίζες) εξουδετερώνονται από αυτή τη δομή του νερού.

Τα σταθερά συσσωματώματα νερού χρησιμεύουν ως αλεξικέραυνο για αυτές τις χημικές και τοξικές ουσίες, εκτρέποντάς τις από την παρεμβολή στις φυσιολογικές διαδικασίες του σώματος και επιτρέποντας στο σώμα να επιδιορθωθεί.

Η αυτοθεραπεία με το νερό διπλής έλικας

Τα σταθερά συσσωματώματα νερού (Double Helix Water) εξυπηρετούν αυτό το ρόλο, χωρίς να προκαλούν περισσότερη βλάβη στο σώμα  σε ηλεκτρικό επίπεδο, όταν τα κύτταρα αρχίζουν να δυσλειτουργούν.

Το Double Helix Water προσφέρει την ευκαιρία να αποκατασταθεί μια πολύ βασική δυσλειτουργία του οργανισμού, χωρίς να διακοπεί αυτή η φυσιολογική κυτταρική διαδικασία.

Το Double Helix Water® είναι μια μοναδική, εξαιρετικά καθαρή μορφή νερού που περιέχει συγκεντρωμένα σταθερά σύμπλοκα νερού που σχηματίζονται σε μικροσκοπικό επίπεδο.

Μερικές σταγόνες την ημέρα, μπορεί να ενισχύσουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, να βελτιώσουν την κυτταρική αλληλεπίδραση, να βελτιώσουν τη μεταβολική λειτουργία, να μειώσουν το χρόνο αποκατάστασης, να αυξήσουν την ενέργεια και να βοηθήσει όσους το λαμβάνουν να βιώσουν ένα βελτιωμένο γενικό αίσθημα ευεξίας και καλής υγείας.

Το Double Helix Water λειτουργεί σε κυτταρικό επίπεδο, βοηθώντας τα θρεπτικά συστατικά να απορροφηθούν καλύτερα, επιτρέποντας τον καλύτερο καθαρισμό των αποβλήτων και ωθώντας τις κυτταρικές διεργασίες να λειτουργούν πιο καθαρά και αποτελεσματικά.

Αυτό βοηθά στην αποκατάσταση των κυτταρικών μεταβολικών οδών στα βέλτιστα φυσικά τους επίπεδα.

Αν θέλετε ευεξία και υγεία και ένα φυσικά ισορροπημένο σώμα το Double Helix Water® μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε αυτούς τους στόχους. Συνιστάται να αναμιγνύεται 3 σταγόνες σε κάθε 1 ποτήρι απεσταγμένο νερό. Πίνετε δύο ποτήρια καθημερινά. Αφού τοποθετήσετε τις σταγόνες στο απεσταγμένο νερό, ανακατέψτε για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. 

 

Σταθερά Συμπλέγματα Νερού: Το Θεμελιώδες Δομικό Στοιχείο της Ζωής

Τα σταθερά συμπλέγματα νερού μπορούν να επαναπροσδιορίσουν την υγεία και τον ρόλο του σώματος όσον αφορά την ίαση του, επιτρέποντας στην υγιή ενέργεια να ρέει ελεύθερα και φυσικά. Έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν πέρα από την ενυδάτωση, αποδεσμεύοντας τον τρόπο της ίδιας της φύσης για την επιδιόρθωση του συστήματος των μεσημβρινών και την εξισορρόπηση της εσωτερικής του ενέργειας. Τα συμπλέγματα αυτά λοιπόν ενεργούν ως τα θεμελιώδη δομικά στοιχεία του σώματος και αποτελούν το θεμέλιο για την αυτοϊαση και την προστασία από τις τοξίνες του περιβάλλοντος στις οποίες εκτιθόμαστε καθημερινά. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται η υλική βάση για το σύστημα των μεσημβρινών και επιτυγχάνεται η παράκαμψη στους μπλοκαρισμένους ή εκτός ευθυγράμμισης μεσημβρινούς και επιτρέπεται στο κι να ρέει ξανά, διατηρώντας ένα υγιέστερο σώμα.

Μέσω της χρήσης θερμικής σάρωσης (θερμογραφία), τα αποτελέσματα του νερού αυτού (που περιέχει σταθερά συμπλέγματα νερού) μπορούν να γίνουν ορατά μέχρι και μετά από 15 λεπτά, με τη μείωση των θερμών σημείων και των θερμών γραμμών που είναι φλεγμονώδη όργανα και ιστοί κατά μήκος των γραμμών των μεσημβρινών. Αυτά τα θετικά αποτελέσματα ενισχύονται με τη μακροχρόνια λήψη των σταθερών συμπλεγμάτων νερού, βελτιώνοντας βαθμιαία τις λειτουργίες αυτοϊασης του σώματος για τη βέλτιστη αποδοτικότητα.

Η χρήση του νερού αυτού ενδείκνυται για όλες τις ηλικίες και προτείνεται συνδιαστικά με οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή ή οποιαδήποτε συμπληρώματα διατροφής.

Η φόρμουλα του Νερού Διπλής Έλικας (Double Helix Water) είναι 100% φυσική και δεν περιέχει πρόσθετα ή συντηρητικά. Προσθέστε 3 σταγόνες Νερού Διπλής Έλικας σε 250 ml αποσταγμένου νερού, δύο φορές ημερησίως.

 

Διαβάστε, επίσης,

Έλεγχος ιχνοστοιχείων στο αίμα

Η αφυδάτωση προκαλεί πολλές ασθένειες

Η θεραπεία του Ακτουάριου για τον καρκίνο

Γιατί πρέπει να πίνετε περισσότερο νερό

Μήπως πονάτε κατά την ούρηση;

Γιατί πρέπει να πίνετε περισσότερο νερό

Μην πίνετε το νερό που έχει μείνει όλη τη νύχτα σε ένα ποτήρι

Φτιάξτε μόνοι σας αλκαλικό νερό

Το ορθομοριακό νερό είναι το καλύτερο νερό

 Να πίνετε πολύ νερό

Σημεία αφυδάτωσης

Αφυδάτωση και υπερυδάτωση

Πίνουμε το πρωί ζεστό νερό με λεμόνι

Ενυδάτωση με τροφές

Πόσο νερό πρέπει να πίνουμε;

Τα χρωματιστά χάπια που θεραπεύουν την αφυδάτωση

Το καλύτερο νερό

Μάθετε να αξιολογείτε την γενική ούρων

Θαλασσινό αλάτι

Το θαλασσινό αλάτι στην ομοιοπαθητική

www.emedi.gr

Διαβάστηκε 427 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018 21:13
Σαββούλα Μάλλιου Κριαρά

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!